0980-629 50 
info@icona.se

Teknikföretag Icona Projektteknik AB


Icona ska tillhandahålla kvalificerade tekniska konsulttjänster med högsta kvalité i så väl utförandet som ekonomi och leveranstid.

Välkommen till Icona Projektteknik AB


​Vi är ett teknikföretag med inriktning mot process- och tillverkningsindustri, som tillhandahåller tjänster inom projektering, konstruktion och projektledning. Vi kombinerar vår erfarenhet med personligt engagemang, kreativitet och nytänkande.
projektledning1projektledning1
projektledning

Projektledning


​Vi utför uppdrag både som projekt - och projekteringsledare. Vår styrka finns främst som projekteringsledare.
mekanik1mekanik1
mekanik

Mekanik


​Vi har samarbetspartners inom alla teknikområden, vilket gör att vi kan ta på oss ett helhetsåtagande.
helhetslosning1helhetslosning1
helhetslosning

Helhetsåtaganden


​Vi har samarbetspartners inom alla teknikområden, vilket gör att vi kan ta på oss ett helhetsåtagande.