0980-629 50 
info@icona.se

Företaget

Icona är ett företag med lokal förankring i Kiruna men vi jobbar med kunder även i övriga landet.

Företaget startades 2005 av Niclas Niemi, efter att sedan 1987 ha arbetat som konstruktör, uppdragsledare och projektledare inom tillverkningsindustrin samt ett antal olika konsultföretag, bland annat Kiruna Truck, Sweco och ÅF.

Då vi i princip sitter på malmfyndigheten har vi givetvis skaffat oss en unik kompetens inom allt som rör gruvindustri.

Affärsidé

Icona ska tillhandahålla kvalificerade tekniska konsulttjänster med högsta kvalité i så väl utförandet som ekonomi och leveranstid.

Mål

Vi ska ha rätt bemanning i uppdragen och använda oss av dom verktygen som är kostnadseffektivast för kunden.

Vision

Vi ska uppfattas som den mest kompetenta konsulten inom våra teknikområden.