Tjänster

Vår kompetens och erfarenhet innebär att vi kan åta oss uppdrag från det lilla konstruktionsjobbet till projektledning eller ett helhetsåtagande i hela projekt.

Vi har ingenjörer med kunskap, erfarenhet och förmåga att ta fram rätt tekniska lösningar.

Med en lång samlad erfarenhet borgar det för vår kompetens inom process- och tillverkningsindustri.