Mekanik

Vi utför tjänster inom följande områden
  • Mekanisk konstruktion i 2D eller 3D
  • Produktutveckling
  • Ide och förstudier
  • Kostnadskalkyler
  • Tekniska beräkningar
  • Förfrågningsunderlag
  • Entreprenadbesiktningar
  • CE Märkning
  • Teknisk dokumentation

Vi har också ett stort kontaktnät för att kunna bemanna ett projekt med rätt kompetens.