Projekt- och projekteringsledning

Vi utför uppdrag både som projekt - och projekteringsledare. Vår styrka finns främst som projekteringsledare.

För att skapa effektivitet och styrning bör projekteringsledaren ha gedigna kunskaper och bred kompetens. Bland annat därför har vi fått hålla i projekteringen vid ett flertal projekt i processindustrin, i faser som idéstudier, förstudier, förprojekteringar och anläggningsprojekt.

Under projekteringen deltar många aktörer med olika bakgrund och intressen, vi samordnar dessa olika grupper och styr projekteringen mot fastställda mål.